Zapraszamy na spotkanie ze specjalistą!

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie ze specjalistą, które odbędzie się w poniedziałek 09.06.2014r. o godzinie 16:30 w sali 315 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Naszym gościem będzie pani Natalia Pawlik – absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim, a od 2009 roku projektant urbanista w pracowni BudPlan w Warszawie.

Pracownia BudPlan sporządza:

  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • prognozy oddziaływania na środowisko,
  • decyzje o warunkach zabudowy,
  • analizy urbanistyczne i przyrodnicze.

Spotkanie będzie świetną okazją do poznania specyfiki pracy w tym zawodzie. Każdy, kto swoją przyszłość widzi w tym obszarze rynku pracy, nie może przegapić tego wydarzenia. Zapraszamy!