Granty Rektorskie przyznane!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej po raz kolejny będzie miało możliwość realizować projekt naukowy w ramach Grantu Rektorskiego 2014. Pomimo trudności ze złożeniem wniosku – termin mijał w Wielki Piątek – udało się nam, z tym większą satysfakcją dowiedzieliśmy się o wynikach konkursu.

Jest to wyjątkowy projekt, ponieważ po raz pierwszy w historii KNGP w ramach Grantu Rektorskiego będziemy współpracować z 2 innymi kołami: Kołem Naukowym Geodezji i Kartografii Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej Politechniki Warszawskiej. Tematem zespołowym wszystkich trzech projektów są „Technologiczne i przestrzenne aspekty lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych”. Natomiast przedmiotem projektu KNGP jest „Zastosowanie technologii GIS do wyznaczania potencjalnych lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych”.

Problematyka wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest jedną z najwrażliwszych kwestii we wspólnej polityce energetycznej krajów Unii Europejskiej. Szczególnie jest to widoczne w Polsce, która zobowiązała się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 15% w 2020r. Mamy nadzieję, że nasz projekt doskonale wpisze się w obecne trendy.

Tak więc zabieramy się do pracy! Zachęcamy do śledzenia naszych dokonań.