Spotkanie ze specjalistą

W poniedziałek 9.06.2014 r. odbyło się spotkanie ze specjalistą – Panią Natalią Pawlik – absolwentką Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, a od 2009 roku projektantem urbanistą w pracowni BudPlan w Warszawie.

Pani Natalia Pawlik

Celem spotkania było przybliżenie zgromadzonym, na czym polega praca przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Organizatorzy spotkania (od prawej): Emilia Kalińska, Monika Dygudaj, Krystian Cyganek

Na spotkaniu poruszonych zostało wiele istotnych kwestii, m.in. jakie oprogramowanie jest obecnie najczęściej wykorzystywane przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań urbanistycznych. Pani Natalia Pawlik podzieliła się również z obecnymi swoimi odczuciami odnośnie pracy w tej branży i niewątpliwie wielu z obecnych zachęciła do pójścia jej śladami.

Pod koniec spotkania przyszedł czas na pytania. Pomimo tego, iż sala nie była wypełniona po brzegi, dyskusja była bardzo ciekawa, poruszonych zostało wiele kwestii, a wiele wątpliwości zostało rozwianych.

Pragniemy serdecznie podziękować organizatorom za przygotowanie spotkania. Wszystkich nieobecnych uspokajamy: cykl spotkań ze specjalistą będzie w przyszłości kontynuowany, zatem za pewne jeszcze nie raz nadarzy się okazja ku temu, aby w takim spotkaniu uczestniczyć.