Dyskusja o zmianach na kierunku Gospodarka Przestrzenna

We wtorkowe popołudnie, 10 czerwca, chętni studenci, członkowie KNGP oraz przewodniczący WRSu, Cezary Marzęda, zebrali się by zastanowić się nad  zmianami, jakie powinny zajść w programie studiów.

Niestety z powodu braku czasu omówione zostały jedynie przedmioty z pierwszego stopnia studiów. Co do części z nich nie było zarzutów, do innych zaproponowaliśmy zmiany w sposobie prowadzenia lub w tematach na nich podejmowanych. W toku dyskusji okazało się, że niektóre nasze propozycje muszą być jeszcze raz przeanalizowane, z uwagi na zachodzące zmiany w programie nauczanym w szkołach średnich. Wyrażone opinie dotyczyły również programów komputerowych, których obsługi uczymy się na zajęciach lub w których wykonujemy projekty. Na koniec przyszła pora na podsumowanie i ogólne uwagi dotyczące studiów jako całości.

Dziękujemy za już wypełnione ankiety i zachęcamy pozostałych do wyrażenia swoich opinii!

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1fYZYbPx4tj8PHKtDz4nfu2qPh7TMWD_JmvoU0iIMPBA/viewform

Termin zbierania uwag mija w piątek, 13 czerwca o godz. 20.00.

Wyniki sporządzonego na podstawie wtorkowej dyskusji oraz ankiet raportu zostaną przedstawione Prodziekanowi ds.  Nauczania Wydziału Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Januszowi Walo.