Kolejny rok za nami!

W miniony czwartek 12 czerwca 2014 roku członkowie i kandydaci spotkali się, aby podsumować działalność Koła w kończącym się roku akademickim. Była to dobra okazja ku temu, aby przypomnieć sobie wszystkie wydarzenia, w których uczestniczyliśmy, które niekiedy mocno nas pochłaniały i wymagały niemało poświęcenia, ale za to przynosiły wiele satysfakcji, ucząc nas nie tylko praktycznej wiedzy, ale też integrując nas ze sobą.

Dziękujemy wszystkim kołowiczom za kolejny rok razem. Życzymy Wam, abyście jak najszybciej zdali wszystkie egzaminy i mogli w końcu wyjść trochę poopalać zmęczone pracą plecy. Regenerujcie swoje akumulatory, abyśmy w nowym roku akademickim mogli przystąpić do wspólnej pracy pełni entuzjazmu i energii. Reasumując – UDANYCH WAKACJI!