Konferencja na Politechnice Warszawskiej

W dniach 24-25 czerwca 2014 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym zorganizowała ogólnokrajową konferencję naukową pod tytułem „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju”. Konferencja zgromadziła ważne osobowości w dziedzinie gospodarki przestrzennej z całej Polski. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć studentów warszawskiej Politechniki, w większości należących do Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. Wśród przedstawionych prac pracowników Katedry znalazły się również plansze z projektami członków naszej jednostki – inż. Edyty Boguckiej i inż. Huberta Horynka. Wśród projektów znalazły się: grant rektorski z 2012 roku, praca dyplomowa inż. Edyty Boguckiej oraz plansza z międzynarodowych warsztatów w Konstancinie. Na wystawie Kołu Naukowemu przypadł dobrze wyeksponowany drugi rząd.

Wśród ciekawych wystąpień zaproszonych gości na członków Koła szczególną uwagę zwróciła prezentacja pana Tomasza Cykalewicza pt. „Priorytety planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią w obszarach suburbanizacji na przykładzie Szczecina”. Reprezentant Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego przedstawił inny punkt widzenia na problem z jakim jeszcze niedawno mierzyliśmy się My, czyli „urban sprawl”. Ostatecznie prezentacja rozpoczęła burzliwą dyskusję na sali w roli głównej z opiekunem naszego Koła dr Józefem Dobiją. Potwierdziła ona, że problem suburbanizacji jest w dalszym ciągu kontrowersyjnym zagadnieniem w Polsce.

Rzeczowe i ciekawe wystąpienia wygłosili pracownicy Katedry, którym należy pogratulować wystąpień i organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami na stronie:http://www.kgpinsp.gik.pw.edu.pl/index.php/podsumowanie-konferencji

Mała Aula podczas konferencji Pani Dziekan Wydziału GiK PW Reprezentacja KNGP na konferencji Przymiarka do zdjęcia Przyjaciele z ESRI - Edyta Wyka i Kamil Sukiennik Prezentacja plansz Koła - inż. Edyta Bogucka i inż. Marta Dębska