Zebranie Walne

Dnia 12 listopada (środa) o godzinie 20:00 w sali 412 odbędzie się Walne zebranie wszystkich członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

Podczas spotkania pożegnamy obecny zarząd, wysłuchamy dziesięciominutowych prezentacji kandydatów na stanowiska zarządu oraz przejdziemy do decydujących wyborów. Swoich kandydatur nie trzeba wcześniej składać wystarczy przygotowanie prezentacji (sposób dowolny). Każdy kandydat może startować na więcej niż jedno stanowisko do władz Koła, ale ostatecznie może sprawować tylko jedną funkcję. Lista wszystkich uprawnionych członków do kandydowania i głosowania znajduje się na stronie internetowej [O Nas > Członkowie]. Obecność wszystkich członków Koła na spotkaniu jest obowiązkowa. Przewidywany czas spotkania to 2 godziny.

Na spotkanie zapraszamy również naszych sympatyków, kandydatów i opiekunów!

Jeśli wahasz się czy kandydować, a chcesz wiedzieć więcej o rolach w zarządzie pytaj bezpośrednio:

Prezes: Edyta Bogucka

Vice-prezes: Aleksandra Radecka

Skarbnik: Monika Maruszewska

Sekretarz: Sylwia Kukawska

Rzecznik: Wiktor Kordowski

plakat