Konferencja GIS DAY 2014

GIS DAY 2014 można uznać za zakończony. Przedostatnim punktem tegorocznej edycji tego święta była konferencja, która odbyła się 21 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim, a której współorganizatorem było Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

Wiktor Kordowski, prezes KNGP i Aleksandra Radecka, współorganizator konferencji z ramienia KNGP

Wiktor Kordowski, prezes KNGP i Aleksandra Radecka, współorganizator konferencji z ramienia KNGP

Tegoroczne święto GIS-a odbyło się pod hasłem „GIS – wymiary współczesności” i było połączone z obchodami 50-lecia nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim, czemu poświęcona była pierwsza sesja konferencji. W dalszych jej częściach zaprezentowano GIS „nad, pod i na” powierzchni ziemi. Prelegenci przybliżyli zgromadzonym, jak szerokie zastosowanie technologia GIS znajduje w różnych dziedzinach życia.

SONY DSC SONY DSC

Konferencja GIS DAY 2014 to także różnego rodzaju konkursy i pokazy. Jedną z możliwości było zobaczenie samochodu służącego do zbierania danych, który prezentowała firma Here.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim organizatorom: Stowarzyszeniu Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”, Studenckiemu Kołu Naukowemu Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckiemu Kołu Naukowemu „GISowcy” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Studenckiemu Kołu Naukowemu GeoPixel Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN i przede wszystkim Kołu Naukowemu Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego – gospodarzowi tegorocznej edycji GIS DAY.

Tych wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w GISowym święcie w tym roku, zapraszamy za rok. GIS DAY 2015 odbędzie się na Politechnice Warszawskiej, a Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej będzie współgospodarzem. Serdecznie zapraszamy!