Community Maps Program

Community Maps Program (CMP) to projekt, w którym uczestniczymy z ramienia Politechniki Warszawskiej tworząc dokładną i aktualną mapę bazową terenów PW: Kampusu Głównego i Południowego, domów studenckich oraz obiektów sportowych.

cmp2

Community Maps Program

Przygotowaliśmy…

W wyniku przeprowadzonych w ubiegłym roku akademickim prac grupy projektowej udało nam się stworzyć bazę danych przestrzennych (zarówno w części geometrycznej jak i opisowej) dla Kampusu Głównego i pobliskich terenów (WA, WIL, EiTI, akademiki, stadion „Syrenka”). Wśród zinwentaryzowanych i wprowadzonych do bazy obiektów są między innymi: działki ewidencyjne, budynki, chodniki, ulice, miejsca postojowe, obiekty małej architektury, formy pokrycia terenu oraz roślinność.

 

Co dalej?

cmp

Community Maps Program. Kampus Północny

Do przygotowania został nam jeszcze cały obszar Kampusu Południowego (tereny wydziałów i akademików). Po przeprowadzeniu jego inwentaryzacji i wprowadzeniu do bazy danych zostanie stworzona mapa wszystkich terenów PW położonych w granicach Warszawy. Obecnie trwają prace nad publikacją części pierwszej projektu.

 

Gdy całość będzie już skończona, projekt stworzony przez KNGP, w towarzystwie map kampusów najlepszych uczelni świata, będzie można zobaczyć na oficjalnej stronie Community Maps Program!

 

/Tekst przygotowała koordynator projektu: inż. Anna Adamowicz/