Konferencja „Miasteczko i wieś przyszłości”

1 grudnia 2014 roku w warszawskim Instytucie Techniczno-Przyrodniczym odbyła się I międzynarodowa konferencja organizowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa pt. „Miasteczko i wieś przyszłości”. Uczestniczyło w niej sześcioro członków naszego Koła oraz trzech pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej.

Konferencja poruszała głównie problemy związane z demografią polskich małych miast i wsi. Wydarzenie zostało podzielone na trzy sesje. Pierwsza z nich dotyczyła badań głównie związanych głównie z rozwojem, potencjałem i rozwojem jednostek. Druga sesja w całości poświęcona była wpływowi demografii na rozwój przestrzenno-ekonomiczny małych miejscowości w Niemczech, Danii i Polsce. Ostatnie wystąpienia dotyczyły praktyki, czyli samorządowców.

Poranna sesja poruszała zagadnienia, którymi również zajmowała się nasza jednostka m.in. urban sprawl. Największą uwagę i dyskusje wśród delegacji Koła wzbudził program VOLANTE w województwie mazowieckim, owocna współpraca Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i miasta Rydułowy oraz międzynarodowy projekt URMA, który miał miejsce w województwie zachodniopomorskim. Sesja przedpołudniowa nabrała charakteru międzynarodowego. Profesor Harald Kegler z Uniwersytetu Kassel w Niemczech wprowadził wszystkich w temat zmian demograficznych od całościowego obrazu Europy, po sytuacje w Niemczech aż do pojedynczego przykładu własnych badań pod Magdeburg. Kolejnym międzynarodowym gościem była profesor Lea Laursen z Uniwersytetu w Aalborgu. Tematem wystąpienia były duńskie peryferie miast. Wyniki były zaskakujące, gdyż wydawać by się mogło, że Dania, jako kraj wysoko rozwinięty, musi mieć wszystko doskonale zaplanowane i przewidziane. Niestety tak nie jest. Niezwykle ważne i ciekawe wystąpienie należało do dr Stanisława Kluzy z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Doktor dowiódł, że nie wysokość zarobków Polaków ma wpływ na dzietność polskich rodzin, a bezpieczeństwo i stabilność pracy członków rodziny. W trakcie dyskusji nie zabrakło głosu profesora Politechniki Warszawskiej Jana Macieja Chmielewskiego, który odniósł się również do badań Koła. Profesor słusznie zauważył, że marzeniem polskich rodzin jest życie w budownictwie jednorodzinnym, a rozwój rodziny i jej majątku wiąże się z realizacją tych marzeń i „rozlewaniem się” nie tylko dużych miast, ale i mniejszych miejscowości. W trakcie ostatniej sesji samorządowcy skoncentrowali się na demografii swoich regionów. Nie zabrakło również wystąpień związanych z innymi problemami takimi jak infrastruktura czy energetyka.

20141201_104939

20141201_135315

Prezes i Wiceprezes KNGP PW z poprzednią Prezes SKNGP SGGW - pachnie współpracą

Prezes i Wiceprezes KNGP PW z poprzednią Prezes SKNGP SGGW

Prezes i Wiceprezes KNGP PW

Prezes i Wiceprezes KNGP PW