Real Estate Conference 2014

3 grudnia 2014 roku członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej PW uczestniczyli w konferecji Real Estate Conference, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości, działające na tej uczelni, oraz Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM. Tematem konferencji było zarządzanie obiektami użyteczności publicznej.

Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję wysłuchać wykładów specjalistów z różnych branż, którzy dzielili się swoim doświadczeniem w zarządzaniu obiektami o różnym przeznaczeniu, m. in. obiektami sportowymi, galeriami handlowymi czy budynkami uczelni wyższych.

Wśród tematów pozornie nie związanych z naszą działalnością, jak zarządzanie czy finansowanie, pojawiło się również wiele bliskich naszym zainteresowaniom. Członkowie KNGP bardzo pozytywnie odebrali wykład poświęcony budynkom zabytkowym we współczesnym mieście. Mieli oni okazję poznać również sposoby na rewitalizację ciężkich do rewitalizowania budynków oraz różne problemy z tym związane.

6