Obrona Grantu Rektorskiego 2014

28 stycznia 2015 roku odbyła się obrona Grantu Rektorskiego 2014. Było to wyjątkowe wydarzenie w historii Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, gdyż po raz pierwszy w ramach grantu podjęliśmy współpracę z dwoma innymi kołami: Kołem Naukowym Geodezji i Kartografii Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej Politechniki Warszawskiej. Tematem zespołowym wszystkich trzech projektów były „Technologiczne i przestrzenne aspekty lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych”. Natomiast przedmiotem projektu realizowanego przez KNGP było „Zastosowanie technologii GIS do wyznaczania potencjalnych lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych”.

Pracownicy Wydziału i Studenci zebrani na Obronie Grantu Rektorskiego

Pracownicy Wydziału i Studenci zebrani na obronie Grantu Rektorskiego 2014

Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej z nich głos zabrał Michał Rabiński, koordynator części Grantu, za którą odpowiedzialne było Koło Naukowe Geodezji i Kartografii. W trakcie swojego przemówienia przedstawił on pokrótce, jakie działania zostały podjęte przez studentów tego Koła. Do ich zadań należało przede wszystkim pozyskanie ortofotomapy, numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu. Zebrane przez nich dane posłużyły KNGP do opracowania naszej części Grantu.

Następnym etapem spotkania była prezentacja Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej PW. Marta Stachurska, koordynator projektu KNGP, przedstawiła zebranym, jakie były cele i założenia przeprowadzonego badania naukowego, omówiła też, jakimi czynnikami kierowaliśmy się przy wyborze odpowiedniej lokalizacji dla farmy fotowoltaicznej. Zgromadzeni mogli też poznać szereg aspektów prawnych, technicznych i finansowych, które musieliśmy uwzględnić w trakcie naszej analizy. Następnie przybliżyła wszystkim poszczególne kryteria, jakie braliśmy pod uwagę wyznaczając potencjalne lokalizacje farmy fotowoltaicznej.

Po prezentacjach przedstawicieli dwóch kół naukowych, przyszedł czas na dyskusję. W jej trakcie zgromadzeni mieli możliwość zadawania pytań do koordynatorów projektów, a także przedstawiania swoich uwag i sugestii, z czego skwapliwie skorzystali. Momentami burzliwa dyskusja pokazała, jak ważnym tematem są farmy fotowoltaiczne i różne aspekty ich lokalizacji.

Praca nad Grantem rektorskim 2014 wymagała od członków naszego Koła wiele wysiłku i zaangażowania. Niemniej jesteśmy przekonani, że godziny poświęcone na przygotowanie tego projektu nie były czasem straconym, lecz pozwoliły nam zyskać doświadczenie, które niewątpliwie przyda nam się w trakcie dalszych etapów naszych studiów oraz w pracy zawodowej.

2 thoughts on “Obrona Grantu Rektorskiego 2014

  1. Na dwóch zdjęciach widać przygotowania do tego bombardowania ;)

  2. grantowicz

    Pytania leciały jak z armaty tylko w naszą stronę, na szczęście daliśmy radę

Comments are closed.