Spotkanie z Here Community Poland

Nowy rok członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej rozpoczęli naładowani nową energią, pomysłami oraz wielką chęcią do działań. Dnia 15 stycznia 2015 roku odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami firmy HERE. Wydarzenie organizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Studentów GiK PW Geoida.

1

Prowadzący spo­tka­nie zapo­zna­li nas z histo­rią firmy, sposobami pozyskiwania danych przestrzennych, zasadami dzia­ła­nia oraz możliwościami tworzonych map cyfrowych. Ponadto uczestnicy poznali nowoczesne techniki kartograficzne. Po obejrzeniu zaprezentowanego filmu zaznajomili się z pracą nowoczesnego samo­chodu wypo­sa­żonego w ska­ner. Celem spotkania było również nawią­za­nie bliż­szej współ­pracy ze stu­den­tami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Prowadzący zachęcali do spróbowania swoich sił w roli redaktora map cyfrowych oraz przedstawili ofertę praktyk w przerwie semestralnej oraz obozu Here Summer Camp.

Spotkanie było bardzo interesujące. Z całą pew­no­ścią odnio­sło zamie­rzony suk­ces, a przedstawiony  program Here Community Poland wzbudził zainteresowanie wśród uczestników.

[Tekst przygotowała koordynator wydarzenia: Martyna Włodarczyk]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>