I spotkanie KNGP w semestrze letnim

Pierwszy raz w nowym semestrze spotkaliśmy się w środę, 25 lutego, o godz. 18.00. Prócz kandydatów z początkowych lat studiów oraz członków, pojawiły się także nowe studentki studiów magisterskich, doświadczone aktywnością w kołach naukowych innych uczelni, co bardzo nas cieszy :) Na spotkaniu omówiono zrealizowane projekty a także te, nad którymi prace trwają. Ogłoszono również szereg innych spraw zarówno organizacyjnych, jak i naukowych.

Dzięki internetowej ankiecie Studencka Rada Konsultacyjna zebrała opinie dotyczące programu studiów. Proponowane zmiany będą poddane dyskusji z pracownikami i władzami wydziału.

Pod koniec semestru otrzymaliśmy również koszulki z logo KNGP, dzięki którym łatwo będzie nas wyłowić z tłumu podczas konferencji i innych wydarzeń. Można je podziwiać na naszym facebookowym fanpage’u. Osoby, które jeszcze nie odebrały koszulek proszone są o kontakt z zarządem KNGP.

W najbliższym czasie czeka nas szereg ciekawych wydarzeń, do udziału w których zapraszamy członków i wszystkich innych sympatyków KNGP.  Postęp prac nad projektem naukowym kandydatów do KNGP, Rankingiem Dzielnic, omówiła koordynator Adrianna Potocka. Uchylając rąbka tajemnicy można wspomnieć, że szykuje się m.in. współpraca z kołami naukowymi gospodarki przestrzennej z SGGW oraz UW. Kontynuowany będzie również cykl szkoleń z mgr inż. Andrzejem Borkowskim. Najbliższe z nich będzie poświęcone oprogramowaniu Open Source.

Omówione zostały także projekty naukowe i organizacyjne, nad którymi prace dopiero się rozpoczną. Serdecznie zapraszamy wszystkich Kołowiczów do angażowania się w nasze nowe projekty!

sp_semletni