2010

Grant Rektorski: „Opracowanie założeń do projektu kształtowania krajobrazu oraz strategii rozwoju dla gminy Dębe Wielkie” Abstrakt Realizowany przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej Grant Rektorski: „Opracowanie założeń do projektu kształtowania krajobrazu oraz strategii rozwoju dla gminy Dębe Wielkie”, dotyczy wpływu budowy autostrady A2 na obszar gminy. Dębe wielkie usytuowane na terenach rolniczych, jest typowym...
Czytaj dalej

2008

Grant Rektorski: “Analiza zmian funkcji zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Łąkie” Celem projektu było badanie stanu środowiska przyrodniczego i zagrożeń powstałych na wybranym obszarze gminy Skępe. Podejmowane działania miały na celu określenie głównych kierunków wykorzystania gruntów oraz określenia głównych funkcji dla omawianego obszaru. Do celów realizacji projektu ograniczyliśmy obszar opracowania do najbardziej interesujących ze względów przyrodniczych...
Czytaj dalej