Wyjazd naukowy do Poznania.

W dniach 11- 12 grudnia 2010 roku studenci KNGP wzięli udział w wyjeździe naukowym do Poznania. Uczestnikami wyjazdu byli studenci I, II oraz IV roku kierunku Gospodarka Przestrzenna. Głównym celem naszego wyjazdu było zapoznanie się z architekturą oraz układem przestrzennym miasta. Przed wyjazdem nawiązaliśmy kontakt ze Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w...
Czytaj dalej

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”.

Po raz pierwszy w naszej historii wzięliśmy w dn. 21 – 22 października udział w największej imprezie wystawienniczej tego typu na Politechnice Warszawskiej. W czasie targów przygotowaliśmy prezentację na temat działalności naszego koła, a osoby na stoisku przedstawiały zainteresowanym działalność naszej organizacji i plany na przyszłość. Stoisko KNGP cieszyło się dużym zainteresowaniem – udało nam...
Czytaj dalej

Szkolenie z oprogramowania ArcGIS w firmie ESRI Polska.

W dniach 6-7 października w roku 2009 odbyło się szkolenie „ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność” dla członków koła  biorących udział w Grancie Rektorskim. Seria spotkań miała na celu pokazanie wybranych możliwości programów ArcMap i ArcCatalog. Szkolenie obejmowało całodniowe sesje, w czasie których poznaliśmy podstawy obsługiwania programu, jak również rozszerzyliśmy nasze umiejętności w zakresie pracy...
Czytaj dalej

„Analiza układu urbanistycznego Wrocławia” – wyjazd naukowy do Wrocławia.

W dniach 30 maja – 1 czerwca dwunastu członków koła brało udział w wyjeździe dydaktycznym do Wrocławia. Osoby uczestniczące w projekcie przygotowały przed wyjazdem prezentacje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych zabytków w przestrzeni miasta oraz ich wzajemnych powiązań i wpływu na otoczenie. Wszyscy uczestnicy wyjazdu bardzo dobrze przygotowali się do projektu, przedstawiając w terenie poszczególne miejsca: Kościół...
Czytaj dalej

Spotkanie ze specjalistą.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Spotkanie ze specjalistą” odbyło się 8 maja 2008r. Tego dnia gościliśmy przedstawiciela firmy „Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami F.M.U. Rek-Mar”, który przedstawił nam zakres działalności firmy oraz wymagania stawiane kandydatom na pracowników...
Czytaj dalej

2013

Projekt „Józefosław”.             Celem projektu było stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla terenów Ośrodka Obserwacyjno- Astronomicznego w Józefosławiu. Według założeń wstępnych studenci wykonali planszę z prezentacją projektu, który objął koncepcję wielofunkcyjnego parku miejskiego. Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie pod koniec czerwca konsultacji społecznych w Józefosławiu, w czasie których studenci spotkali się z włodarzami miasta i społecznością...
Czytaj dalej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty Urbanistyczne „AKCJA- KREACJA”- Organizatorzy.

            Weekend po majówce już od kilku lat zarezerwowany jest tradycyjnie na ogólnopolską konferencję naukową połączoną z warsztatami projektowania urbanistycznego. W czasie pierwszych dwóch dni konferencji uczestnicy wysłuchują referatów zaproszonych specjalistów oraz występują z własnymi prezentacjami. Kolejne dni studenci z całej Polski spędzają na warsztatach urbanistycznych, których wymiernym efektem są plansze...
Czytaj dalej

Konferencja Eko-Urbanistyka w Krakowie – Uczestnicy.

            Tematem tegorocznej edycji warsztatów była Eko-urbanistyka (26 – 28 kwietnia). Uczestnicy warsztatów oprócz wygłoszenia własnych referatów oraz wysłuchania wystąpień eksperckich mieli za zadanie stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu. Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja wykładowa, podczas której przedstawiono problematykę współczesnego zagospodarowania przestrzennego i jego powiązania z ekologią i ochroną środowiska, a...
Czytaj dalej