2008

Grant Rektorski: “Analiza zmian funkcji zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Łąkie” Celem projektu było badanie stanu środowiska przyrodniczego i zagrożeń powstałych na wybranym obszarze gminy Skępe. Podejmowane działania miały na celu określenie głównych kierunków wykorzystania gruntów oraz określenia głównych funkcji dla omawianego obszaru. Do celów realizacji projektu ograniczyliśmy obszar opracowania do najbardziej interesujących ze względów przyrodniczych...
Czytaj dalej