„Przestrzeń publiczna – tożsamość i wizerunek” – warsztaty projektowe

W dniach 11-12 listopada 2008 roku uczestniczyliśmy w warsztatach projektowych odbywających się pod hasłem „Przestrzeń publiczna – tożsamość i wizerunek” zorganizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW. W czasie dwudniowych warsztatów uczestnicy starali się wpracować koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranych przestrzeni Warszawy: otoczenia Pałacu Kultury i Nauki, Placu Wileńskiego i terenów wokół Dworca Wileńskiego, otoczenia Stadionu Dziesięciolecia oraz Placu Piłsudskiego).

Warsztaty składały się z trzech części: wykładowej (wystąpienia przestawili: dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski – SGGW, dr inż. arch. kraj. Beata Gawryszewska – SGGW oraz pan mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk – naczelnik Wydziału Estetyki Miasta st. Warszawy), terenowej oraz warsztatowo-projektowej. Część wykładowa poświęcona była sposobom pojmowania, kreowania, użytkowania przestrzeni publicznej oraz roli jaką pełni ona w życiu człowieka. Członkowie naszego Koła znaleźli się w dwóch różnych grupach projektowych, przez co tematem ich prac były inne przestrzenie: Plac Piłsudskiego oraz otoczenie Stadionu Dziesięciolecia. Celem zadania projektowego było stworzenie koncepcji aktywizującej daną przestrzeń, przekształcającej ją w miejsce atrakcyjne dla każdej osoby, niezależnie od wieku czy stylu życia. Stworzona przestrzeń miała stać się elementem przyciągającym ludzi i miejscem spotkań. Oba nasze projekty wzięły udział w wystawie powarsztatowej.