GIS Day – GIS w Stolicy 2016

GIS w Stolicy 2016, źródło: KN GeoPixel WAT

GIS w Stolicy 2016, źródło: KN GeoPixel WAT

Z inicjatywy National Geographic Society (NGS), trzeci tydzień listopada został uznany Tygodniem Świadomości Geograficznej. W każdą środę tego tygodnia  organizowany jest Dzień Systemów Informacji Geograficznej, znany jako GIS Day. Wydarzenie to zostało zapoczątkowane przez NGS,  Stowarzyszenie Geografów Amerykańskich oraz firmę ESRI w 1999 r. i ma na celu popularyzację wiedzy o geografii i zastosowaniach narzędzi GIS. Towarzyszą mu inicjatywy organizowane przez szkoły, uczelnie oraz inne jednostki związane z systemami informacji przestrzennej (np. warsztaty z wizualizacji danych z Portalu Geostatystycznego organizowane 30 listopada przez GUS).

Od czterech lat impreza „GIS Day – GIS w Stolicy” współorganizowana jest przez koła naukowe działające na kilku warszawskich uczelniach (w 2015 r. miała miejsce na Politechnice Warszawskiej). Tegoroczna edycja konferencji, pod hasłem „Bezpieczne dziś i jutro”, odbyła się 18 listopada na Wojskowej Akademii Technicznej. Głównym organizatorem wydarzenia byli studenci z Koła Naukowego Geopixel, których nasi członkowie oraz członkowie Geoidy wspierali przy promocji wydarzenia i prowadzeniu konferencji.

Postery KNGP wystawione na GIS Day 2016

Postery KNGP wystawione na GIS Day 2016

Temat tegorocznej edycji dotyczył zastosowania systemów informacji geograficznej w zarządzaniu ryzykiem, obronności kraju oraz innych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem. Mogliśmy usłyszeć, jak narzędzia GIS wspomagają działania wojska lub organizację imprez masowych, takich jak przystanek Woodstock. Tematyka wykładów często odbiegała od gospodarowania przestrzenią – jak wykorzystanie GIS przy podniesieniu bezpieczeństwa operacji lotniczych – dzięki czemu wykłady budziły tym większą ciekawość członków naszego Koła. Politechnikę Warszawską wśród prelegentów reprezentował dr hab. inż. Przemysław Kupidura, omawiając aplikacje operujące na danych przestrzennych w chmurze.

Poza sesją wykładów miała również miejsce sesja posterowa. Każde Koło Naukowe zaprezentowało swoją działalność, co było doskonałą okazją do zapoznania się z aktywnością poszczególnych organizacji i było inspiracją do międzywydziałowej współpracy. Ponadto studenci mieli możliwość zaprezentowania wyników własnych badań. Członkinie KNGP zaprezentowały prace związane z Grantem Rektorskim z 2015 r. („Określenie czynników środowiskowych i urbanistycznych wpływających na stan zdrowia mieszkańców miasta st. Warszawy. Utworzenie rankingu warszawskich dzielnic”). Cała sesja posterowa była zróżnicowana i przedstawiała wielokierunkowość zastosowań systemów informacji geograficznej na warszawskich uczelniach  – plakaty dotyczyły zagadnień takich jak kartograficzny opracowanie Arktyki, model zanieczyszczenia jeziora a nawet analiza osiadania wiaduktu.

Warsztaty z oprogramowania ENVI

Warsztaty z oprogramowania ENVI

Dla zainteresowanych zorganizowane zostały warsztaty tematyczne związane z tyczeniem tras między punktami oraz cyfrowej analizy obrazów. Warsztaty cieszyły się uznaniem uczestników, w szczególności te związane z wykorzystaniem oprogramowania ENVI do pozyskiwania informacji z danych teledetekcyjnych – być może takie szkolenie powinniśmy zorganizować dla członków KNGP?

Dziękujemy KN GeoPixel za sprawną organizację konferencji i czekamy na przyszłoroczną edycję!