Projekt KNGP w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk” Rzecznika Praw Obywatelskich!

Ceremonia wręczenia dyplomów s Biurze RPO

Ceremonia wręczenia dyplomów w Biurze RPO, od lewej: Dominika Grylak oraz dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

Celem warsztatów „Seniorzy i studenci – razem możemy więcej” była identyfikacja barier architektonicznych i zaproponowanie przestrzeni przyjaznej wszystkim grupom wiekowym. Za to uniwersalne podejście projekt KNGP, współorganizowany z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, został wyróżniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich i wpisany w dowód uznania do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Ceremonia wręczenie dyplomów miała miejsce 10 kwietnia 2017 r. W trakcie uroczystości Rzecznik poruszył niektóre z istotnych problemów dotykających osoby starsze, jak przemoc lub dyskryminacja religijna. Zwrócił uwagę na potrzebę deinstytucjonalizacji rozwiązań oraz potrzebę łączenia działań uczelni i jednostek naukowych, w co doskonale wpisał się projekt Koła. Takie podejście łączące inicjatywy poszczególnych jednostek nie tylko podnosi skuteczność działań, ale również buduje lokalny kapitał społeczny. Zwrócił jednak uwagę, że aby podjęte działania miały sens i były motorem zmian, należy przeprowadzać je systematycznie, nie tylko jak jednorazowe „uderzenie pioruna”. To przesłanie jest dla nas motywacją do kontynuacji działań nad tworzeniem przyjaznych przestrzeni publicznych, rozwojem budownictwa mieszkaniowego i korzystaniem z wiedzy, jaką posiadają nasi Seniorzy.

20170410_110934 IMG_4973